top of page

Bli kjent med Ingrid og Helene:

HVORDAN ER DET Å VÆRE TRAINEE I BRACOM?

Høsten 2021 startet Ingrid og Helene som Trainee i BraCom, og etter et 6 måneders program gikk de over i en stilling som Planlegger. I dette innlegget får du vite mer om overgangen fra skolebenken til arbeidslivet, opplæringen gjennom Trainee-programmet og hvordan arbeidshverdagen deres er. 

Og du, vi søker for tiden flere nyutdannede ingeniører til stillingen som Trainee med oppstart i 2023.
Du kan lese mer om stillingen ved å trykke på knappen under:

Ingrid4_edited.jpg

Ingrid Folstad

Planingeniør i BraCom

Alder: 25 år

Utdannelse:

Ingeniørvitenskap og IKT
NTNU

Frivillige verv:

Fakultetstillitsvalgt og instituttillitsvalgt i Studentrådet IV

Helene Silseth

Planingeniør i BraCom

Alder: 26 år

Utdannelse:

Produktutvikling og produksjon

NTNU

Frivillige verv:
Økonomiansvarlig for diverse komitéer i linjeforeningen


 

Helene3_edited_edited_edited_edited.jpg

Hvorfor valgte dere å starte i BraCom?

Vi valgte begge BraCom fordi vi ønsker å være en del av en liten bedrift hvor vi kunne være med på å vokse sammen med selskapet. Vi likte også mulighetene for å ikke bare sitte inne på kontoret, men at man også kommer seg litt ut i felt, samt at det var et ungt sosialt miljø.

Ingrid: I motsetning til mange av mine studiekamerater ønsket jeg ikke å gå inn i et yrke som IT-konsulent. Jeg ønsket meg inn i en liten bedrift hvor jeg fikk vise hva jeg kunne, samtidig som jeg fikk vokse og bli sett. Faglig sett har jeg nok ingen fag som kan knyttes direkte til det jeg arbeider med i dag, men jeg har hatt mye bruk for de erfaringene jeg opparbeidet meg i studentpolitikken og studentfrivilligheten på NTNU.  

Helene: Da jeg skulle søke jobb etter studiet, så var jeg opptatt av å velge et sted der jeg ble sett, og fikk tidlig ansvar, samtidig som at jeg kunne få mulighet til å utvikle meg. Jeg ønsket å jobbe et sted der jeg kom fort i arbeid som hadde direkte betydning til bedriftens produksjon. Jeg hadde ingen erfaring med telekom, men likevel synes jeg at arbeidsmetodikken og erfaringer gjennom fagene mine i studiet har vært til god nytte. 

Hvordan var Trainee-perioden og hva består opplæringsperioden av?

Ingen av oss kunne noe som helst om fiber. Vi visste at internettet måtte komme fra et sted, men det var det. Så det å møte opp til første arbeidsdag var litt skummelt, men også veldig spennende. Vi hadde inntrykket av at vi kom til å bli godt tatt imot og få den opplæringen vi trengte for å kunne lykkes – og det fikk vi! 

Opplæringsperioden handler i stor grad om å bli kjent med produksjonen, kollegaene og arbeidsmetodikken, samt at BraCom skal bli kjent med deg. Trainee-stillingen er fokusert på både planlegger- og prosjektleder-stillingene, da disse stillingene krever at man kjenner godt til hva alle gjør. Samarbeidet her er viktig.  

Vi startet med hovedvekt på planlegging og de to første ukene hadde et veldig spikret opplegg hvor vi skulle lære alt vi trengte for å lykkes som planleggere. Vi var gjennom noen kurs i TelMePlan, som er planleggingsverktøyet vårt, samt fikk den nødvendige teoretiske opplæringen om traseer, rør og kabler, i tillegg til kravspesifikasjoner. Vi ble med på en vernerunde og fikk vårt eget lille prosjekt som vi skulle planlegge, og som vi måtte befare, prise og presentere. Dagene gikk unna og vi følte vi kom fort inn i det. Vi fikk også kommet oss ut i felt tidlig og utnyttet det at BraCom har egne montører og gravere som kunne vise oss hvordan fiberen blir bygget ut i praksis. Dette var veldig nyttig for oss med tanke på forståelsen for fagfeltet.

Vi hadde også egne prosjektleder-dager der vi ble med de ulike prosjektlederne ute i felt for å se hva deres hovedoppgaver er. Hensikten av å få en bedre forståelse av utbyggingen og "BraCom-metoden". Dette har vært veldig nyttig for samarbeidet vårt med prosjektlederne i dag.

Hvordan var overgangen etter Trainee-perioden til stillingen som Planlegger?

Selve overgangen til planlegger var ikke noe vi merket så veldig mye på. Vi tok tidlig mye ansvar og initiativ på ulike arbeidsområder, og fikk vist at vi kunne håndtere det ansvaret. Vi merket det nok mest ved at vi følte at vi hadde den nødvendige kompetansen vi trengte for å gjøre jobben vår, og at kolleger oftere kom til oss med spørsmål – det var veldig gøy å føle seg som en "junior-ekspert".  

iogh2_edited.jpg

Hvordan ser arbeidsdagen ut nå og hvilke arbeidsoppgaver har dere?

Vi jobber begge med planlegging og prosjektering av SDU-felt, noe som enkelt forklart er utbygging av fiber til husholdninger. Da er vi mye ute på befaringer av området som skal bygges ut, og så tegner/designer vi en løsning som vi mener er gjennomførbar. Deretter prises denne og vi sender prisen over til kunden som avgjør om vi får bygge løsningen vår. Når vi får grønt lys på prosjektet detaljplanlegger vi løsningen, dvs. at vi ser på eksisterende infrastruktur, da det finnes regler for hvor vi kan legge fiberen, og justerer planen vår deretter. Så starter vi søknadsprosesser opp mot relevante instanser som fylker og kommuner, samt privatpersoner for å få lov til å grave fiberrørene. Når prosjektet nærmer seg ferdig planlagt gir vi det over til prosjektlederen som har ansvar for selve utførelsen. Her er det viktig med godt samarbeid ettersom det skjer en del småendringer underveis.  

I tillegg til planlegging av SDU har vi hvert vårt område der vi hjelper til. Helene er med på planlegging av fiber for borettslag og sameier. Dette går i stor grad på hvordan skal man føre fiberkablene rundt inne i bygget. Ingrid er med på fortettinger, noe som er etterbestillinger av fibernett, altså de som ikke bestilte fiber under selve utbyggingen. Dette er ansvarsområder som krever god dialog med våre dyktige montører.  

Vi har også HMS-ansvar for datterselskapene, BraCom Montasje og BraCom Microtrenching.
Det var et ansvar vi fikk under Trainee-perioden vår faktisk. 

Hva liker dere best med jobben og hva er mest utfordrende?

De varierte dagene er absolutt det beste med jobben. Og mye ansvar. Vi får delta og bidra der vi har lyst, og vi trives veldig godt med både arbeidsmiljø og arbeidsmetodikken. Vi har en tydelig følelse av at vi er viktige brikker i bedriften og det føles veldig godt. 

Vi har fått være med på å sette våre preg på BraCom-metoden og vist at vi kan levere deretter.
Det er enkelt å spørre kollegaer om hjelp, tenke høyt, og si i fra om det er noe.  

Det mest utfordrende er kanskje koordinering av alt. Vi har store prosjekter og mange involverte,
så det å holde båten stødig er viktig, men utfordrende.

Ellers er det skjøtemessige litt komplisert til tider når prosjektene er så store og omfattende. Heldigvis er dette noe vi kan diskutere og sparre med gode kollegaer om, slik at vi får en best mulig løsning.  

Hvordan er det sosiale miljøet?

10/10 lett.  Vi er superfornøyde med det sosiale miljøet! De fleste er veldig unge og vi har det veldig gøy sammen – både på og utenfor jobb. Vi finner på mye hyggelig sammen, som for eksempel lønningspils, quiz, padel og tacokvelder på kontoret. 

Vi er veldig takknemlige for at Ingrid og Helene er en del av BraCom-familien!

 

Er du snart ferdig utdannet ingeniør, og synes stillingen som Trainee høres ut som den perfekte matchen for deg?
Send inn CV og søknad til karriere@bracom.no.

Dersom du har noen spørsmål kan du ta kontakt med
Elisabeth Forland på elisabeth.forland@bracom.no eller tlf.41564794. 

bottom of page