Jobb i BraCom

BraCom AS er et nystartet Telecom selskap som ble etablert i 2019 med solide og langsiktige eiere med et kompetent management som har lang erfaring fra bransjen.

I 2020 forventer vi en omsetning på ca. 60 MNOK med mål om betydelig vekst i årene som kommer i samarbeid med våre kunder. Vi satser offensivt med mål og vil bli en vesentlig aktør innenfor fibermarked, parallelt med at vi bygger kompetanse for å posisjonere oss for fremtidens 5G satsing.

 

Vår visjon er å være en industriell og innovativ samarbeidspartner for våre kunder innenfor definerte segmenter og vi ønsker å ansette medarbeidere som kan bidra i operasjonaliseringen av denne visjonen.

 

Vårt hovedkontor ligger på Lysaker utenfor Oslo, men vi kan også være villig til å etablere oss ved flere lokasjoner avhengig av kandidat- og markedssituasjon.

 

Vi stiller høye faglige krav og er opptatt av å bygge en positiv kultur bestående av medarbeidere som sammen kan fungere som et godt team og skape verdier for våre kunder. Våre betingelser vil reflektere de krav vi stiller og den vinnerkulturen vi vil skape.

BraCom søker:

Planleggere - FTTB

Stadig økende oppdragsmengde gjør at vi søker etter 3-4 godt kvalifiserte planleggere som i dag jobber med Telenor som kunde, og eller har erfaring med dette.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge den løpende FTTB produksjonen

 • Forestå sluttdokumentasjon i kunden sine dokumentasjonssystemer.

 • Andre oppgaver som tilfaller stillingen.

 

Utdanning og kompetansekrav:

 • Fortrinnsvis ingeniørutdannelse, men minimum fagbrev innen telekommunikasjon. Erfaring innen relevant fagområde og stilling kan kompensere for manglende formell utdanning.

 

Verktøy

 • God forståelse og bruk av Microsoft Office.

 • NIMS, Nitra og Smallworld.

 • Evne til raskt å sette seg inn i og kunne bruke de datasystemer og verktøy som er relevante for stillingen.

 

Språk

 • Norsk og engelsk

 

Erfaringskrav

 • Erfaring fra telekombransjen innen relevante fag med tilsvarende arbeidsoppgaver helst fra Telenor

 • God kjennskap til relevante standarder og materiell som benyttes til fiberutbygging.

 

Personlige egenskaper:

 • Stå på vilje

 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevne.

 • Har gode samarbeidsevner.

 • Har evnen til å tilpasse seg endring av arbeidsoppgaver avhengig av selskapet sine behov.

 • Gode kommunikasjonsegenskaper.

 

BraCom AS tilbyr:

 • Gode lønnsbetingelser + bonus

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 • Betydelig påvirkningsmuligheter for egen arbeidshverdag.

 • Spennende utfordringer, personlige og faglige utviklingsmuligheter.

 

 

Annet:

 • Arbeidssted: Lysaker.

 • Må kunne sikkerhetsklareres – aller helst allerede ha gyldig klarering.

 • For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder Erling-Geir Iversen.

 • ​​Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 
 

BraCom søker:

Planlegger - Designer

Har du lyst til å jobbe med planlegging og organisering av prosjekter? BraCom er i sterk vekst og har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Nå søker vi etter planleggere med bransjeerfaring innen telekommunikasjon (fiber). Hos oss vil du kunne være med på å planlegge infrastruktur for fremtidens telekom-løsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i tilbuds-/anbudsbehandling.

 • Prosjektanalyse - Avklare omfang og kompleksitet.

 • Utarbeide detaljplan ved hjelp av prosjekteringsverktøy og kunden sine prosjekteringsregler. Avklare tekniske løsningsvalg og avstemme disse med kunde.

 • Kundekontakt og deltakelse i byggemøter.

 • Søke om nødvendige tillatelser, offentlige og private.

 • Utarbeide gravekart og montasjeunderlag.

 • Støttefunksjon for prosjektleder i utførelsesfasen.

 • Iverksette nødvendige tiltak ved avvik.

 • Forestå sluttdokumentasjon i kunden sine dokumentasjonssystemer.

 • Delta på ferdigbefaringer.

 • Andre oppgaver som tilfaller stillingen.

 

Utdanning og kompetansekrav:

 • Fortrinnsvis ingeniørutdannelse, men minimum fagbrev innen telekommunikasjon. Erfaring innen relevant fagområde og stilling kan kompensere for manglende formell utdanning.

 

Verktøy

 • God forståelse og bruk av Microsoft Office.

 • Fordel med kjennskap til ett eller flere av følgende systemer: Spesielt NIMS og Nitra, men også TelMePlan, Telemator og Smallworld.

 • Evne til raskt å sette seg inn i og kunne bruke de datasystemer og verktøy som er relevante for stillingen.

 

Språk

 • Norsk og engelsk

 

Erfaringskrav

 • Erfaring fra telekombransjen innen relevante fag med tilsvarende arbeidsoppgaver vil være en fordel.

 • God kjennskap til relevante standarder og materiell som benyttes til fiberutbygging.

 

Personlige egenskaper:

 • Stå på vilje

 • God teknisk- og forretningsforståelse.

 • Er selvstendig og har evnen til å jobbe rasjonelt i en hektisk hverdag.

 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevne.

 • Har evnen til å finne gode tekniske løsninger.

 • Har gode samarbeidsevner.

 • Jobber strukturert og målrettet i tråd med selskapets strategier.

 • Har evnen til å tilpasse seg endring av arbeidsoppgaver avhengig av selskapet sine behov.

 • Gode kommunikasjonsegenskaper.

 

BraCom AS tilbyr:

 • En sentral stilling i et nyetablert selskap.

 • Betydelig påvirkningsmuligheter for egen arbeidshverdag.

 • Spennende utfordringer, personlige og faglige utviklingsmuligheter.

 • Jobbe i et solid firma med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 • Svært konkurransedyktige betingelser.

Annet:

 • Arbeidssted: Lysaker eller Gjøvik.

 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

 • Må kunne sikkerhetsklareres, men aller helst ha gyldig sikkerhetsklarering.

 • For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder Erling-Geir Iversen.

 • ​​Alle henvendelser behandles konfidensielt.

BraCom søker:

Operativ prosjektleder

Har du lyst til å jobbe med organisering og ledelse av prosjekter? BraCom er i sterk vekst og har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Nå søker vi etter prosjektledere med bransjeerfaring innen telekommunikasjon (fiber). Hos oss vil du kunne være med på å gjennomføre utbygging av infrastruktur for fremtidens telekom-løsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse og prosjektstyring.

 • Sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til avtalte kostnader, avtalt fremdriftsplan og med riktig kvalitet.

 • Delta med operative prosjektlederoppgaver ute på anlegget - anleggsledelse.

 • Etablere og sikre et tett og godt samarbeid med offentlige etater, private aktører og eventuelt andre samarbeidspartnere i prosjektet.

 • Sikre godt samarbeid internt i prosjektorganisasjonen for best mulig gjennomføring av prosjektene - spesielt med fokus på kommunikasjon mot oppdragsgiver og mot sluttkunder.

 • Sikre rett bemanning i prosjektet, både interne og eksterne ressurser.

 • Følge opp fysisk fremdrift, økonomi og endringer for både interne og eksterne ressurser.

 • Sikre ivaretakelse av HMS – både interne og overfor underentreprenører.

 • Rapportering internt i BraCom og til kunde. HMS, fremdrift, økonomi, ressurser mm.

 • Sikre at all relevant dokumentasjon for prosjektet blir utarbeidet.

 • Ansvar for sluttrapportering, sluttrapport inkl. etterkalkyle

 • Andre oppgaver som tilfaller stillingen.

 

Utdanning og kompetansekrav:

 • Relevant utdannelse på bachelor-nivå eller tilsvarende, gjerne innen telekommunikasjon eller bygg og anlegg. Erfaring innen relevant fagområde og stilling kan kompensere for manglende formell utdanning.

 

Verktøy

 • God forståelse og bruk av Microsoft Office.

 • Kjennskap til prosjektstyringsverktøy som MS-project eller tilsvarende.

 • Evne til raskt å sette seg inn i og kunne bruke de datasystemer og verktøy som er relevante for stillingen.

 

Språk

 • Behersker godt norsk og engelsk

 

Erfaringskrav

 • Erfaring fra stilling som prosjektleder eventuelt anleggsleder.

 • Erfaring fra oppfølging av underentreprenører.

 • Fordel med god kjennskap til relevante standarder og materiell som benyttes til fiberutbygging, men ingen betingelse.

 • Kandidater med sentral godkjenning i minst tiltaksklasse 2 i veg- og grunnarbeider vil bli vurdert spesielt.

 

Personlige egenskaper:

 • Stå-på vilje.

 • God teknisk- og forretningsmessig forståelse.

 • Er selvstendig og har evnen til å jobbe rasjonelt i en hektisk hverdag.

 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevne.

 • Jobber strukturert og kan løse flere oppgaver parallelt.

 • Har gode samarbeidsevner.

 • Er resultatorientert og målrettet i tråd med selskapets strategier.

 • Fleksibel i forhold til å jobbe på anlegg rundt om i landet.

 • Har evnen til å tilpasse seg endring av arbeidsoppgaver, avhengig av selskapet sine behov.

 • Gode kommunikasjonsegenskaper.

 

BraCom AS tilbyr:

 • En sentral stilling i et nyetablert selskap.

 • Betydelig påvirkningsmuligheter for egen arbeidshverdag.

 • Spennende utfordringer, personlige og faglige utviklingsmuligheter.

 • Jobbe i et solid firma med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

 • Svært konkurransedyktige betingelser.

 

Annet:

 • Arbeidssted: Lysaker eller Gjøvik.

 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

 • Må kunne sikkerhetsklareres, men aller helst ha gyldig sikkerhetsklarering.

 • For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder Erling-Geir Iversen.

 • ​​Alle henvendelser behandles konfidensielt.
 

BraCom søker:

Trainee - Planlegging og prosjektledelse

Telecom-bransjen trenger nye impulser og tilførsel av akademisk kompetanse. Den teknologiske utviklingen er i kontinuerlig endring som krever innovasjoner og tilpasninger som vi mener best løses i grensesnittet mellom bransjeerfaring og ny kunnskap.

 

Like viktig som din akademiske utdannelse er dine personlige egenskaper. Vi verdsetter sosiale, proaktive og positive personer som er lærevillige med initiativ og pågangsmot. Slike egenskaper sammen med en solid akademisk utdannelse vil passe inn i vår kultur.

 

Hos oss vil du umiddelbart ta del i vår løpende produksjon og i våre prosjekter. Målet er at du gjennom et opplæringsprogram vil få nok kunnskap og erfaring til at du kan jobbe med selvstendige oppgaver i våre kundeprosjekter innen 6 måneder.

Vi søker etter traineer som vil få være med på å utvikle en telekombransje i raskt vekst:

 • Den ene profilen vil få muligheten til opplæring og utvikle kompetanse tilknyttet planlegging og prosjektering av reelle telekom-prosjekter. Det kan være å utarbeide detaljplan ved hjelp av prosjekteringsverktøy og kunden sine prosjekteringsregler, samt avklare tekniske løsningsvalg og avstemme disse med kunder som Telenor og GlobalConnect.

 • Den andre profilen vil delta i oppbyggingen og drift av telekom-leveranser mot bedriftsmarkedet. Her vil kandidaten blant annet bidra til produksjonsstyring, prosjektledelse og logistikk.

 

Begge kandidatene vil også få driftsrelatert ansvar knyttet til andre deler av virksomheten til Bracom. Dette vil tilføre kandidatene faglig variasjon samtidig som du blir klar til å starte på et selvstendig karriereløp.

Eksempler på andre arbeidsoppgaver som er felles for kandidatene er:

 • Prosjektanalyse og risikostyring. Avklare omfang og kompleksitet.

 • Prosjektkontroll og befaringer.

 • Kundekontakt og deltakelse i byggemøter.

 • Søke om nødvendige tillatelser, offentlige og private.

 • Iverksette nødvendige tiltak ved avvik.

Bracom vil jobbe mot å utvikle kompetanse innen morgendagens kommunikasjonsløsninger. Det ses derfor på som en fordel om kandidaten har faglige kvalifikasjoner og/eller kunnskap om trådløse kommunikasjonsløsninger som vil prege fremtiden.

For de rette kandidatene kan vi tilby en spennende karriere i et dynamisk fagmiljø med konkurransedyktige lønnsbetingelser.

 

Utdanning og kompetansekrav:

 • Nyutdannede med en master i business eller teknologi i fra relevante studieretninger fra høyskoler som NTNU eller tilsvarende.

 • Evne til raskt å sette seg inn i og kunne bruke de datasystemer og verktøy som er relevante for stillingen.

 

Verktøy

 • God forståelse og bruk av Microsoft Office.

 • Det vil bli gitt opplæring i nødvendige programmer som TelMePlan, Smallworld, NIMS, NITRA osv.

 

Språk

 • Norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • God teknisk- og forretningsmessig forståelse

 • Selvstendig, løsningsorientert med god gjennomføringsevne

 • Strukturert med gode samarbeidsevner som trives i et hektisk miljø

 • Resultatorientert og målrettet i tråd med selskapets strategier

 • Har evnen til å tilpasse seg endring av arbeidsoppgaver, avhengig av selskapet sine behov

 • Fleksibel i forhold til reisevirksomhet

 • Gode kommunikasjonsegenskaper

 

BraCom AS tilbyr:

 • Delta i oppbyggingen av et nytt og innovativt telekomselskap

 • Spennende utfordringer med gode personlige og faglige utviklingsmuligheter

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet:

 • Arbeidssted: Lysaker

 • For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder Erling-Geir Iversen, eller en av våre ansatte som i 2019 ble rekruttert fra NTNU, Mads Heim eller Willy Zhao.

 • Alle henvendelser behandles konfidensielt.