top of page
Lyderhornstunnelen BMT 1.jpg

FIBER I LYDERHORNTUNNELEN

BraCom Microtrenching har vært med på å legge fiber i Lyderhorntunnelen i Bergen. Et spennende prosjekt som skal gi både bedre og billige muligheter for trafikkovervåkning i tunnelen.


Dette er et pilotprosjekt for å teste ut en ny måleteknologi for automatisert tunnelovervåkning. I følge Trafsys er det verdens første pilotinstallasjon av et automatisert fiberoptisk system. Løsningen har spesielt fordeler knyttet til trafikksikkerhet og fremkommeligheten på det norske tunnel- og veinettet.


BraCom Microtrenching har bidratt på prosjektet med å skjære slisse, legge fiber og fuging. Kabelen legges i hele tunnelens lengde på totalt 1115 meter, samt 100 meter på hver side.  


Systemet vil bli testet i løpet av året og evaluert i 2023.


Man kan lese mer om prosjektet på:

https://www.veier24.no/artikler/ny-teknologi-i-lyderhorntunnelen-skal-gi-bedre-trafikkovervakning/518747

bottom of page