top of page
Microtrenching veiarbeid.jpg

BRACOM MICROTRENCHING

BraCom Microtrenching er et robust selskap med spisskompetanse innen microtrenching, med tilhørende grave-/anleggsvirksomhet. Selskapet har lang erfaring fra mange, og store, trencheprosjekter.
Selskapet gjør at vi kan levere komplette fiberprosjekter, løst med egne ressurser. Vi har dermed kontroll over hele verdikjeden, noe som er en trygghet for våre kunder.

Vi har en betydelig kapasitet med 30 ansatte, fordelt på to til tre trenchelag.

ENKLERE OG BEDRE FOR DEG

Ettersom BraCom Microtrenching er et vertikalt integrert selskap kan vi tilby mer enn bare trenching. Vi kan utføre graving, blåsing, 3.partsavklaringer (kommunale godkjenninger og private tillatelser) og trenching/fuging.

Erfaring tilsier at kommunale godkjenninger kan skape utfordringer ved oppstart, mens private tillatelser kan skape utfordringer i gjennomføringsfasen hvis dette ikke er avklart før oppstart. For at dette ikke skal bli en kostnadsdriver tilbyr vi å utføre tjenester knyttet til dette.

Microtrenching 2.heic

TRENCHING / FUGING

ET TRYGT VALG

Vi har nylig oppgradert maskiner og utstyr, samtidig som vi utvider produktporteføljen til også å omfatte småasfaltering. Til å styre og lede våre prosjekter har vi rutinerte anleggsledere og baser. Ved større prosjekter benyttes også prosjektledere fra BraCom.

IMG_9999_edited.jpg

JESPER TANGEN

Prosjektleder

Jesper startet med microtrenching i 2015, og har jobbet på flere store prosjekter i Sverige, Norge og Tyskland før han startet i BraCom Microtrenching.


Han har god erfaring med spesialjobber, som f.eks. slissing på flyplasser og tunellarbeid, med hovedkompetanse innen trenching. 

ØYVIND TOBIASSEN

Anleggsleder

Øyvind sine arbeidsoppgaver i BraCom Microtrenching handler om å legge til rette for produksjonen. Det innebærer planlegging, kundekontakt, og å sikre et godt og produktivt arbeidsmiljø i bedriften. 

Han har startet med microtrenching i 2019, og har bred erfaring fra transport- og anleggsbransjen. 

IMG_9984_edited.jpg
bottom of page