Vi satser innovativt, miljøvennlig og fremtidsrettet

Fornebuveien

BraCom er et telekomselskap startet i 2019 med solide og langsiktige eiere med et kompetent management som har lang erfaring fra bransjen.

 

BraCom satser offensivt og vil bli en vesentlig aktør innenfor et fibermarked i sterk vekst, med mål om å være opp mot 20 ansatte ved utgangen av 2021. Parallelt bygger vi kompetanse for å posisjonere oss for fremtidens telekommunikasjons- og 5G-satsing.

Bracom har som visjon å være en industriell og innovativ samarbeidspartner som evner å redusere tidsbruken og kostnadene for våre kunder, gjennom profesjonell prosjektledelse, helhetlig produksjonsstyring og en proaktiv og innovativ arbeidsform.

Våre verdier

Solid
kapasitet
Vi tar et helhetlig ansvar og styrer verdikjeden sammen med strategiske partnere. Vi har erfaring og kompetanse fra fiberproduksjon til både FTTH og FTTB, og vet hvilke krav som stilles.
Kvalitetssikret leveranse
Vi er opptatt av å kvalitetssikre våre kundeleveranser som betyr klare rutiner, opplæring og måling av sluttkundeopplevelsen.
Digitalisert produksjonsstyring
Vi benytter et digitalisert prosjektstyringsverktøy med kundegrensesnitt. Dette betyr at både vi og våre kunder kan monitorere «online» fremdrift, endringer og ikke minst tilgang til bildedokumentasjon av utført arbeid.
Rask
responstid
Våre prosesser, systemer og organisasjon er designet for å kunne gi våre kunder rask respons og konkrete tilbakemeldinger.

Daglig leder

Erling-Geir Iversen

Siviløkonom med bred bransjeerfaring. Erling-Geir har han en lang og variert ledererfaring fra en rekke bransjer. I tillegg har han gjennom flere år jobbet som konsulent. Kommer nå fra rolle som Utbyggingsdirektør i Relacom/OneCo. Startet opp BraCom i 2019 med en visjon om å effektivisere telekombransjen ved å kutte tid og kostnader, men samtidig levere kvalitet.

Teknisk leder

Hans Jørgen Bergum

Ingeniør og bedriftsøkonom med over 30 års erfaring fra telekombransjen. Hans Jørgen har bakgrunn både som feltingeniør, prosjektleder og planlegger. Videre har han også i en årrekke vært leder på forskjellige nivåer i Telenor og senere Relacom. Kom fra en rolle som leder for enheten Produksjonsstøtte i divisjon Utbygging i Relacom/OneCo.

 

Samarbeidspartnere