Personvernerklæring

Personvernerklæring for BraCom AS

 

Når du bruker nettsiden vår eller er i kontakt med BraCom AS vil BraCom AS be om dine kontaktopplysninger i form av navn, telefonnummer, adresse, virksomhet og e-post («Kontaktinformasjon»).

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

1. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er BraCom AS. Eventuelle spørsmål i tilknytning til BraComs behandling av personopplysninger kan sendes pr e-post til post@bracom.no

 

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og tilleggsinformasjon som kommer frem i kommentarfelt.
 

3. Formål med behandlingen

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon og service i forbindelse med våre prosjekter relatert til deg via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.
 

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og tilleggsinformasjon som kommer frem i kommentarfelt benyttes i forbindelse med gjennomføring av våre prosjekter. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og service i forbindelse med dine tilknytninger til våre prosjekter via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
 

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har angitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her.
 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
 

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Mads Heim, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.
 

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
 

post@bracom.no

BraCom AS
Fornebuveien 5, 1366 Lysaker