top of page

PROSJEKTLEDER

Har du lyst til å jobbe med organisering og ledelse av prosjekter? Motiveres du av å kunne være med på etableringen av et nytt selskap? Dersom du er en prosjektleder med bransjeerfaring innen telekommunikasjon, fortrinnsvis fiber, kan BraCom være arbeidsplassen for deg. Hos oss vil du kunne være med på å gjennomføre utbygging av infrastruktur for fremtidens telekom-løsninger i Tyskland.

Som prosjektleder har du det overordnede ansvaret for prosjektene som gjennomføres. Du sørger blant annet for at arbeidet utføres i henhold til plan, at eventuelle avvik avdekkes og rettes opp i, at HMS er ivaretatt, samt god dialog med anleggsarbeiderne, samarbeidspartnere og kunder. Du må kunne mestre flere arbeidsoppgaver på en gang og trives med en hektisk arbeidshverdag. Rollen krever at du bidrar operativt ute i felt for å kunne ha kontroll på fremdriften til de ulike prosjektene.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse og prosjektstyring

 • Sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til avtalte kostnader, avtalt fremdriftsplan og med riktig kvalitet

 • Delta med operative prosjektlederoppgaver ute på anlegget - anleggsledelse

 • Etablere og sikre et tett og godt samarbeid med offentlige etater, private aktører og eventuelt andre samarbeidspartnere i prosjektet

 • Sikre godt samarbeid internt i prosjektorganisasjonen for best mulig gjennomføring av prosjektene - spesielt med fokus på kommunikasjon mot oppdragsgiver og mot sluttkunder

 • Sikre rett bemanning i prosjektet, både interne og eksterne ressurser

 • Følge opp fysisk fremdrift, økonomi og endringer for både interne og eksterne ressurser

 • Sikre ivaretakelse av HMS – både interne og overfor underentreprenører

 • Rapportering internt i BraCom og til kunde. HMS, fremdrift, økonomi, ressurser mm.

 • Sikre at all relevant dokumentasjon for prosjektet blir utarbeidet

 • Ansvar for sluttrapportering, sluttrapport inkl. etterkalkyle

 • Andre oppgaver som tilfaller stillingen

 

Erfaringskrav:

 • Erfaring fra stilling som prosjektleder eventuelt anleggsleder.

 • Erfaring fra oppfølging av underentreprenører.

 • Fordel med god kjennskap til relevante standarder og materiell som benyttes til fiberutbygging, men ingen betingelse.

 

Vi ser etter deg som:

 • Relevant utdannelse på bachelor-nivå eller tilsvarende, gjerne innen telekommunikasjon eller bygg og anlegg. Erfaring innen relevant fagområde og stilling kan kompensere for manglende formell utdanning.

 • Er selvstendig og løsningsorientert med gode gjennomføringsevner

 • Er strukturert, har gode samarbeidsevner og trives i en hektisk hverdag

 • Har kjennskap til prosjektstyringsverktøy som MS-project eller tilsvarende.

 • Evne til raskt å sette seg inn i og kunne bruke de datasystemer og verktøy som er relevante for stillingen

 • Er resultatorientert og målrettet i tråd med selskapets strategier

 • Har en god forståelse for Microsoft Office

 • Er fleksibel med tanke på reisevirksomhet

 • Har evnen til å tilpasse seg endring av arbeidsoppgaver, avhengig av selskapets behov

Språk:

 • Tysk og engelsk

 • Det er en fordel dersom du også behersker norsk, men det er ikke et krav

 

BraCom tilbyr:

 • Deltakelse i oppbyggingen av et nytt og innovativt telekomselskap i Tyskland

 • Betydelig påvirkningsmuligheter for egen arbeidshverdag

 • Spennende utfordringer med gode personlige og faglige utviklingsmuligheter

 • Muligheten til å forme din egen arbeidshverdag

 • Støtte fra et solid morselskap i Norge

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet:

 • Arbeidssted: Hamburg, Tyskland

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

bottom of page