top of page

OPERATIV PROSJEKTLEDER

Har du lyst til å jobbe med organisering og ledelse av prosjekter? Dersom du er en prosjektleder med bransjeerfaring innen telekommunikasjon, henholdsvis fiber, kan BraCom være arbeidsplassen for deg. Hos oss vil du kunne være med på å gjennomføre utbygging av infrastruktur for fremtidens telekom-løsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse og prosjektstyring

 • Sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til avtalte kostnader, avtalt fremdriftsplan og med riktig kvalitet

 • Delta med operative prosjektlederoppgaver ute på anlegget - anleggsledelse

 • Etablere og sikre et tett og godt samarbeid med offentlige etater, private aktører og eventuelt andre samarbeidspartnere i prosjektet

 • Sikre godt samarbeid internt i prosjektorganisasjonen for best mulig gjennomføring av prosjektene - spesielt med fokus på kommunikasjon mot oppdragsgiver og mot sluttkunder

 • Sikre rett bemanning i prosjektet, både interne og eksterne ressurser

 • Følge opp fysisk fremdrift, økonomi og endringer for både interne og eksterne ressurser

 • Sikre ivaretakelse av HMS – både interne og overfor underentreprenører

 • Rapportering internt i BraCom og til kunde. HMS, fremdrift, økonomi, ressurser mm.

 • Sikre at all relevant dokumentasjon for prosjektet blir utarbeidet

 • Ansvar for sluttrapportering, sluttrapport inkl. etterkalkyle

 • Andre oppgaver som tilfaller stillingen

 

Utdanning og kompetansekrav:

 • Relevant utdannelse på bachelor-nivå eller tilsvarende, gjerne innen telekommunikasjon eller bygg og anlegg. Erfaring innen relevant fagområde og stilling kan kompensere for manglende formell utdanning

 

Erfaringskrav:

 • Erfaring fra stilling som prosjektleder, eventuelt anleggsleder

 • Erfaring fra oppfølging av underentreprenører

 • Fordel med god kjennskap til relevante standarder og materiell som benyttes til fiberutbygging, men ingen betingelse

 • Kandidater med sentral godkjenning i minst tiltaksklasse 2 i veg- og grunnarbeider vil bli vurdert spesielt

 

Vi ser etter deg som:

 • God teknisk- og forretningsmessig forståelse

 • Er selvstendig og har evnen til å jobbe rasjonelt i en hektisk hverdag

 • Er løsningsorientert med god gjennomføringsevne

 • Jobber strukturert og kan løse flere oppgaver parallelt

 • Har gode samarbeidsevner

 • Er resultatorientert og målrettet i tråd med selskapets strategier

 • Har evnen til å raskt sette seg inn i  og kunne bruke de datasystemer og verktøy som er relevante for stillingen

 • Har god forståelse av Microsoft Office

 • Er fleksibel med tanke på å jobbe på prosjekter ulike steder i landet

 • Har evnen til å tilpasse seg endring av arbeidsoppgaver, avhengig av selskapet sine behov.

 • Er flytende i norsk og behersker engelsk godt

 

BraCom AS tilbyr:

 • En sentral stilling i et nyetablert selskap

 • Betydelig påvirkningsmuligheter for egen arbeidshverdag

 • Spennende utfordringer med gode personlige og faglige utviklingsmuligheter

 • Jobbe i et solid firma med fokus på helse, miljø og sikkerhet

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Svært konkurransedyktige betingelser

Annet:

 • Arbeidssted: Lysaker eller Gjøvik

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

 • Må kunne sikkerhetsklareres, men aller helst ha gyldig sikkerhetsklarering

 

​​Alle henvendelser behandles konfidensielt.

bottom of page