top of page

VÅRE TJENESTER

Både vår prosjektmodell for FTTH, og vårt konsept for produksjonsstyring av FTTB og FTTH, bygger på en sentral helhetlig styring kombinert med operativ prosjektgjennomføring styrt av våre egne lokale ressurser.


Vi er en totalleverandør innen telekommunikasjonsbransjen med eget montasjeselskap, BraCom Montasje, og gravefirma, BraCom Microtrenching. Vi benytter derfor i all hovedsak egne ressurser på prosjektene vi utfører, men i perioder med høy aktivitet har vi stabile samarbeidspartnere som kan bistå i arbeidet.

Vi etablerer et bærekraftig samarbeid med underentreprenør (UE) for å sikre kapasitet, kvalitet og pålitelighet.

UE trenger forutsigbarhet for å lykkes, og dette mener vi gjøres best med noen definerte langsiktige og dyktige samarbeidspartnere.

FTTH

Fiber-To-The-Home

Vi tror neste generasjon industrialisering av privatmarkedet (FTTH) vil ha fokus på å redusere prosjektenes gjennomføringstid for å kunne øke volumet og inntektene til infrastruktureierne.

Første generasjon industrialisering av FTTH produksjonen ble etablert gjennom innføringen av områdeplanene som hadde som mål å gi entreprenørene bedre vilkår for stordriftsfordeler og dermed lavere kundepriser.

For å gjennomføre neste generasjon industrialisering må det etableres konsepter som har som mål å redusere normtiden gjennom aktiv flaskehalsstyring for å redusere ventetiden i verdikjeden. 

Gjennom fokus på de viktigste flaskehalsene, ofte trepartsforhold og anleggsteknikk, legges også grunnlaget for en god risikostyring av prosjektene. Vi har systematisert et prosjekt-styringskonsept for overvåkning, og rutiner for flaskehalsstyring. Sammen med våre underentreprenører som styres av våre lokale prosjektledere- utfører vi arbeidet, hvor vi gjennom vårt metodeverk og proaktivt fokus har minimalisert ventetiden i verdikjeden. 

I BraCom vil vi etablere en slik styring tidlig, for å styrke beslutningsgrunnlaget til kundene og for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv prosjektgjennomføring og produksjon. 

Tjenester: Tekst
Computer Office Work_edited.jpg

FTTB

Fiber-To-The-Business

Fiber til bedriftsmarkedet er i stor vekst. Den løpende etterspørselen er stor samtidig som infrastruktureierne vil gjennomføre et stadig mer styrt og proaktivt salg. 

Denne veksten vil vedvare i flere år og BraCom har utviklet konsepter for å håndtere denne for sine kunder. Fellesnevneren for våre konsepter er sentral planlegging, helhetlig styring og tett oppfølging i hele verdikjeden. Målet er uansett et høyere produksjonsvolum, kortere ledetider og mindre flytting av datoer. 

En viktig forutsetning for å lykkes med å øke det reaktive salget er å identifisere alle områdene som representerer en risiko for redusert produksjonsvolum eller volumlekkasje. Vi har systematisert disse områdene, utviklet et sjekkliste-konsept for overvåkning, og rutiner og oppfølging av disse. Sammen med våre underentreprenører som styres av våre lokale prosjektledere- utfører vi arbeidet, hvor vi gjennom vårt metodeverk og proaktivt fokus har minimalisert hindringer som tradisjonelt reduserer volum produsert. 

Proaktiv produksjon av fiber til bedriftsmarkedet har mange likhetstrekk med tradisjonelle utbyggingsprosjekt til privatmarkedet. I BraCom vil vi styre denne bedriftsproduksjonen etter disse prinsippene. Dette betyr sentral prosjektering, planlegging/design, dokumentering og gjennomføring i tett samarbeid med våre underentreprenører. I denne typen produksjon gjelder det å lede, styre og organisere prosjektene smart og effektivt slik at en evner å produsere store volum. 

Tjenester: Tekst
bottom of page