TRAINEE

Planlegging og prosjektledelse

Telecom-bransjen trenger nye impulser og tilførsel av akademisk kompetanse. Den teknologiske utviklingen er i kontinuerlig endring som krever innovasjoner og tilpasninger som vi mener best løses i grensesnittet mellom bransjeerfaring og ny kunnskap.


Like viktig som din akademiske utdannelse er dine personlige egenskaper. Vi verdsetter sosiale, proaktive og positive personer som er lærevillige med initiativ og pågangsmot. Slike egenskaper sammen med en solid akademisk utdannelse vil passe inn i vår kultur.


Hos oss vil du umiddelbart ta del i vår løpende produksjon og i våre prosjekter. Målet er at du gjennom et opplæringsprogram vil få nok kunnskap og erfaring til at du kan jobbe med selvstendige oppgaver i våre kundeprosjekter innen 6 måneder.

Vi søker etter traineer som vil få være med på å utvikle en telekombransje i raskt vekst:

 • Den ene profilen vil få muligheten til opplæring og utvikle kompetanse tilknyttet planlegging og prosjektering av reelle telekom-prosjekter. Det kan være å utarbeide detaljplan ved hjelp av prosjekteringsverktøy og kunden sine prosjekteringsregler, samt avklare tekniske løsningsvalg og avstemme disse med kunder som Telenor og GlobalConnect.

 • Den andre profilen vil delta i oppbyggingen og drift av telekom-leveranser mot bedriftsmarkedet. Her vil kandidaten blant annet bidra til produksjonsstyring, prosjektledelse og logistikk.


Begge kandidatene vil også få driftsrelatert ansvar knyttet til andre deler av virksomheten til Bracom. Dette vil tilføre kandidatene faglig variasjon samtidig som du blir klar til å starte på et selvstendig karriereløp.

Eksempler på andre arbeidsoppgaver som er felles for kandidatene er:

 • Prosjektanalyse og risikostyring. Avklare omfang og kompleksitet.

 • Prosjektkontroll og befaringer.

 • Kundekontakt og deltakelse i byggemøter.

 • Søke om nødvendige tillatelser, offentlige og private.

 • Iverksette nødvendige tiltak ved avvik.

Bracom vil jobbe mot å utvikle kompetanse innen morgendagens kommunikasjonsløsninger. Det ses derfor på som en fordel om kandidaten har faglige kvalifikasjoner og/eller kunnskap om trådløse kommunikasjonsløsninger som vil prege fremtiden.

For de rette kandidatene kan vi tilby en spennende karriere i et dynamisk fagmiljø med konkurransedyktige lønnsbetingelser.


Utdanning og kompetansekrav:

 • Nyutdannede med en master i business eller teknologi i fra relevante studieretninger fra høyskoler som NTNU eller tilsvarende.

 • Evne til raskt å sette seg inn i og kunne bruke de datasystemer og verktøy som er relevante for stillingen.


Verktøy

 • God forståelse og bruk av Microsoft Office.

 • Det vil bli gitt opplæring i nødvendige programmer som TelMePlan, Smallworld, NIMS, NITRA osv.


Språk

 • Norsk og engelsk


Personlige egenskaper:

 • God teknisk- og forretningsmessig forståelse

 • Selvstendig, løsningsorientert med god gjennomføringsevne

 • Strukturert med gode samarbeidsevner som trives i et hektisk miljø

 • Resultatorientert og målrettet i tråd med selskapets strategier

 • Har evnen til å tilpasse seg endring av arbeidsoppgaver, avhengig av selskapet sine behov

 • Fleksibel i forhold til reisevirksomhet

 • Gode kommunikasjonsegenskaper


BraCom AS tilbyr:

 • Delta i oppbyggingen av et nytt og innovativt telekomselskap

 • Spennende utfordringer med gode personlige og faglige utviklingsmuligheter

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet:

 • Arbeidssted: Lysaker

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder Erling-Geir Iversen, eller en av våre ansatte som i 2019 ble rekruttert fra NTNU, Mads Heim eller Willy Zhao.


Alle henvendelser behandles konfidensielt.